Duurzaam ondernemen versus maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam ondernemen versus maatschappelijk verantwoord ondernemen

20:55 06 december in Geen categorie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en duurzaam ondernemen zijn containerbegrippen die vaak door elkaar worden gebruikt. Het feitelijke verschil tussen beide is dat MVO een sociale achtergrond heeft (wat willen de stakeholders) en duurzaam ondernemen een milieuachtergrond. Beide begrippen gaan over ondernemen gericht op economische prestaties met respect voor de sociale kant binnen de ecologische randvoorwaarden. Dit wordt omschreven als de 3 P’s, namelijk: People, Planet en Profit.

Duurzaam ondernemen komt van het begrip duurzame ontwikkeling. Dit houdt in dat iedereen die nu leeft een goed bestaan kan hebben zonder dat de bronnen voor de toekomst worden uitgeput. Het begrip duurzaam ondernemen is dus gericht op ecologie. Ondanks beide definities worden toch de begrippen in de praktijk veel door elkaar gebruikt.

De definities van de begrippen zijn duidelijk maar toch worden beide vaak anders geïnterpreteerd. De reden hiervan is dat de begrippen tegenwoordig worden gebruikt als marketingtermen. Deze marketingbegrippen zijn vaak meer ter promotie van het bedrijf dan een serieuze verbetering voor de omgeving.

Deze onduidelijkheid heeft mij ertoe gebracht een discussie in een duurzame bouwgroep op linkedin te starten. Mijn vraag hier luidde: duurzaam ondernemen en MVO, wat is het verschil. De meningen van de respondenten liepen erg uiteen. De één zei: MVO is een onderdeel van duurzaam ondernemen, de ander zei het tegenovergestelde.  Door deze onduidelijkheid ben ik verder het internet af gaan speuren.

Door veel verschillende websites, blogs en forums te lezen werden de begrippen langzamerhand duidelijker. De begrippen worden over het algemeen door marketeers door elkaar gebruikt. Het verschil zit hem in de richtlijnen die voor de begrippen zijn opgesteld.

Voor MVO zijn richtlijnen opgesteld, deze staan beschreven in de ISO26000. Dit is een internationale richtlijn voor MVO: een hulpmiddel voor bedrijven (en andere organisaties) bij de implementatie van MVO. Het is geen eisenstellende norm en kan dus niet worden gebruikt voor certificering. De NPR9026 is een bewijs dat een bedrijf kan halen voor het toepassen van de ISO26000. Naast dit bewijs is er de MVO prestatieladder.

De MVO Prestatieladder is een certificatienorm voor MVO en is april 2010 gelanceerd en in juni 2010 officieel vastgesteld. De MVO Prestatieladder is daarmee in Nederland het eerste op de markt gebrachte serieuze initiatief om MVO te certificeren en komt hiermee tegemoet aan de groeiende vraag vanuit de markt om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar en erkend te krijgen.

 

Duurzaam ondernemen heeft in tegenstelling tot MVO geen richtlijnen waaraan een bedrijf aan kan voldoen. Het is dus een begrip dat al snel gebruikt kan worden. Een bedrijf dat met gecertificeerde materialen werkt, onderneemt duurzaam. Niet volkomen duurzaam tot in de kern maar wel duurzaam.

 

Naar mijn mening is het voor ieder bedrijf belangrijk om zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Duurzaam wil ook zeggen dat het bedrijf stand kan houden. Dit betekent dus niet koste wat het kost duurzame producten aanbieden maar luisteren naar de klant. Voor deze klant moet dan een zo duurzaam mogelijke oplossing worden gezocht. Tevens kunnen de processen binnen het bedrijf, zoals machines en afvalverweking, wel duurzaam worden gedaan.