Privacybeleid

PRIVACYBELEID

Uw recht op privacy nemen wij bijzonder serieus. Wij erkennen dat u ervoor heeft gekozen om ons persoonlijke informatie te verstrekken en dat u daarbij van ons verwacht dat we daar op een verantwoorde en zorgvuldige manier mee omgaan. Uiteraard voldoen onze maatregelen aan de nieuwste privacywetgeving (wet AVG, 25 mei 2018).

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Delade kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Delade, deze zijn gegenereerd tijdend uw bezoek aan onze website en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een (contact)formulier op de website aan Delade heeft verstrekt. Delade kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

Uw voor- en achternaam

Uw adresgegevens

Uw telefoonnummer

Uw e-mailadres

Uw IP adres

Uw surfgedrag

Uw persoonsgegevens beschikbaar op openbare social media platforms.

WAAROM DELADE PERSOONSGEGEVENS NODIG HEEFT
Delade verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen en/of op de hoogte te houden van nieuws, uitnodigen voor evenementen en het verzenden van interessante informatie.

Daarnaast kan Delade uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht Tevens kunnen deze gebruikt worden voor het verbeteren van onze productinformatie, service en gerichte marketingcampagnes.

HOE LANG DELADE PERSOONSGEGEVENS BEWAART
Delade bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

ONZE MARKETINGACTIVITEITEN

  • Klanten en prospects ontvangen onze nieuwsbrief met daarin marketingacties, maar ook om de klant te voorzien van belangrijke informatie over de door ons uit te voeren werkzaamheden. De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid zich af te melden voor deze mailings door een link in elke nieuwsbrief.
  • Klanten en prospects, niet zijnde particulieren, kunnen direct benaderd worden met bijvoorbeeld aanbiedingen, offertes en dergelijke. Wij doen dit intern, maar maken hiervoor ook gebruik van diensten van externe (tele)marketingbedrijven die prospectgegevens verzamelen. Per e-mail wordt informatie of een offerte toegezonden. Dit gebeurt pas na telefonische goedkeuring. Heeft u een eenmanszaak, maatschap of VOF en wilt u niet telefonisch benaderd worden, dan kunt u zich afmelden in het Bel-me-niet Register via deze link: https://www.bel-me-niet.nl/
  • Op de site is een stukje code geplaatst ten behoeve van leadherkenning. Deze herkent en registreert alleen IP adressen die gekoppeld zijn aan een zakelijk account. Persoonlijke/privé IP-adressen worden niet getoond in de rapportage van deze leadherkenningssoftware.
  • Voor het meten van de effectiviteit van marketingcampagnes die vanuit Facebook worden opgezet, maken wij gebruik van de Facebook-pixel.

DELEN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
Delade Interieur B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Persoonsgegevens kunnen aan derden worden verstrekt bij een reorganisatie of verkoop van (een deel van) ons bedrijf. Deze zullen nooit aan met derden worden gedeeld voor commerciële doeleinden.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Delade worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Delade gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS
Delade maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de AdWords-advertenties van Delade bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het Privacy-beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het Privacy-beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Delade te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Delade heeft hier geen invloed op.

Delade heeft Google geen toestemming gegeven om via Delade verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

PERSOONSGEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Delade Interieur B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@delade-interieur.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

COOKIES
Delade Interieur B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Delade Interieur B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

BEVEILIGEN
Delade neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via: +31 (0)314 – 373737 of via info@delade-interieur.com

KLACHTEN

Delade Interieur B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

www.delade.nl  is een website van Delade Interieur B.V.

Wij zijn gevestigd aan de: Nijverheidsweg 12, 7005 BC Doetinchem (The Netherlands)
T +31(0)314-373737
info@delade-interieur.com